Opinie i Orzeczenia

Orzeczenia

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Więcej informacji oraz druki do pobrania można znaleźć w dziale ORZECZNICTWO

Opinie i zaświadczenia

Poradnia zgodnie z zadaniami statutowymi wydaje również następujące dokumenty: opinie psychologiczno-pedagogiczne, informacje o dziecku/uczniu i zaświadczenia.

Więcej informacji oraz druki do pobrania można znaleźć w dziale OPINIE, INFORMACJE I ZAŚWIADCZENIA