rodzice

WARSZTATY i spotkania

Co warto wiedzieć o depresji dzieci i młodzieży? - webinar

12.03.2022

Na spotkaniu będziemy mówić o tym, jakie zachowania dziecka mogą Państwa niepokoić, co mogą Państwo w takich sytuacjach zrobić i gdzie szukać pomocy.

Spotkanie będzie prowadzone w formie on-line na platformie MS Teams.

Termin: 12.03.2022 r. (sobota) godz. 10:00-12:00

Prowadzące:

Agnieszka Kreczunowicz – pedagog

Agnieszka Smułkowska – psycholog

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE1OWI5YjAtMTgyYi00M2ZjLTg2OTUtMDUwY2I0NWVkYjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%22f53abbaa-15c6-41ad-839c-ba6dfeda1a91%22%7d

Zapraszamy serdecznie

program twórczego wspierania rozwoju dziecka przedszkolnego

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem spotkań i wybrania zajęć zgodnie z Państwa potrzebami i preferencjami.

Szczegółowe informacje i harmonogram dostępny pod linkiem.

Zapisy w sekretariacie Poradni pod numerami telefonów 22 825 18 15, 22 825 74 52

W ramach Programu proponujemy dla Państwa następujące zajęcia i warsztaty:

Trening Umiejętności Wychowawczych (TUW) cykl I - link

Trening Umiejętności Wychowawczych (TUW) cykl II - link

Rodzicu! Wzmocnij się! Zajęcia wspierające kompetencje rodzicielskie dla rodziców - link

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców - link

Zajęcia warsztatowe "Chyba jestem nieśmiała/ły" (dla rodziców z dziećmi 5-6letnimi) - link

Warsztaty wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dziecka wg Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne (dla rodziców z dziećmi 4-6letnimi) - link

Aktywność wspierająca integrację sensoryczną dziecka w wieku przedszkolnym - link

Wspieranie motoryki dużej i małej (dla rodziców z dziećmi 5-6 letnimi) - link

Rozwój kompetencji matematycznych - link

Wspomaganie płynności mówienia małego dziecka (dla rodziców z dziećmi 5-6letnimi) - link

Logorytmika (dla rodziców z dziećmi 4letnimi) - link

Profilaktyka logopedyczna (dla rodziców z dziećmi 3-4letnimi) - link

Od sylaby do czytania (dla rodziców z dziećmi 5-6 letnimi) - link

webinar „Co warto wiedzieć o depresji dzieci i młodzieży?”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 zaprasza Rodziców

na spotkanie: „Co warto wiedzieć o depresji dzieci i młodzieży?”

Na spotkaniu będziemy mówić o tym, jakie zachowania dziecka mogą Państwa niepokoić, co mogą Państwo w takich sytuacjach zrobić i gdzie szukać pomocy.

Spotkanie będzie prowadzone w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Termin: 12.03.2022 r. (sobota) godz. 10:00-12:00

Prowadzące:

Agnieszka Kreczunowicz – pedagog

Agnieszka Smułkowska – psycholog

Zapisy na spotkanie aktywne do 11.03.2022 r. - proszę kliknąć w link

webinar „Wspieranie dziecka w sytuacjach trudnych i kryzysowych np. po doświadczeniach związanych z pandemią”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 zaprasza Rodziców

na spotkanie: „Wspieranie dziecka w sytuacjach trudnych i kryzysowych np. po doświadczeniach związanych z pandemią”.

Podczas spotkania będziemy poruszać zagadnienia związane z:

 • niepokojącymi zachowaniami dzieci mogącymi wskazywać na przeżywanie szczególnych trudności,

 • sposobami, w jaki rodzice mogą pomóc dziecku,

 • miejscami, gdzie rodzic może szukać pomocy dla dziecka.

Spotkanie będzie prowadzone w formie on-line na platformie Microsoft Teams.

Termin: 11.10.2021 r. godz. 17:30 - 18.45

Prowadzące:

Agnieszka Smułkowska – psycholog

Milena Smułkowska – psycholog, psychoterapeuta

Zapisy na spotkanie aktywne od 13.09.2021 r. do 08.10.2021 r. - proszę kliknąć w link

porozmawiajmy Z DZIEĆMI O ROZWODZIE

Odbiorcy: rodzice w kryzysie okołorozwodowym

Cele:

Nabycie wiedzy na temat sytuacji dziecka w procesie rozwodowym/rozstaniowym

Rozwój umiejętności związanych z ochroną dziecka w sytuacji okołorozwodowej

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

Metody: Dyskusja, ćwiczenia

Zagadnienia:

1. Sytuacja dziecka w procesie okołorozwodowym/okołorozstaniowym

2. Najczęstsze pytania, które zadają dzieci i te ważne , których nie zadają

3. Sesja pytań i odpowiedzi

Maksymalna liczba osób w grupie: 12

Data: marzec 2022r

Sposób rekrutacji: zgłoszenia bezpośrednio do psychologa Katarzyny Koszewskiej w poradni po konsultacji psychologicznej do 15 lutego 2022r. Obowiązuje kolejność zgłoszeń

COACHING RODZICIELSKI CZYLI RZECZ O WSPÓLNYM Z DZIEĆMI DORASTANIU

Coaching rodzicielski jest metodą wsparcia rodziców w świadomym wychowaniu swojego dziecka. Punktem wyjścia rozmowy coachingowej jest konkretny problem, pytania coacha pozwalają precyzyjnie zdefiniować cel i podporządkować mu rozwiązania „szyte na miarę”, adekwatne do potrzeb klienta (rodzica).

Coaching rodzicielski ukierunkowuje rodziców na lepsze zrozumienie swojej relacji z dzieckiem. Warunkiem odniesienia sukcesu jest otwartość na zmianę i wspólne szukanie rozwiązań.

Coaching rodzicielski nie jest terapią rodziny, chociaż może się tak zdarzyć, że w wyniku coachingu, klient dojdzie do wniosku, że taka forma wsparcia, jak – terapia rodziny, jest mu potrzebna.

Za pomocą coachingu rodzicielskiego możesz:

 • odkryć swoje zasoby jako rodzica,

 • zrozumieć potrzeby swojego dziecka i jego zasoby,

 • praktykować nowe umiejętności w kontakcie z dzieckiem,

 • zapewnić dziecku możliwość pełnego rozwoju i zdobywania doświadczeń, będąc przy tym dla niego wsparciem,

 • nawiązać bliską relację z dzieckiem.

Do kogo skierowany jest coaching rodzicielski?

Do rodziców dzieci w każdym wieku, którzy chcą świadomie wychowywać, być wsparciem dla swojego dziecka, budować z dziećmi głębokie relacje.

Jak jest forma coachingu rodzicielskiego?

Sesje indywidualne z rodzicem lub z rodzicami (60 minut) w naszej Poradni prowadzi: psycholog Katarzyna Alina Koszewska

WARSZTATY "UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE"

Zapraszamy wszystkich Rodziców którzy chcą:

 • poprawić komunikację w swojej rodzinie – lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi

 • czuć więcej zadowolenia z bycia rodzicem

 • przeciwdziałać zachowaniom agresji słownej i bezpośredniej

 • uczyć swoje dziecko rozwiązywania problemowych sytuacji i umieć je wspierać

 • lepiej motywować je do pracy

 • lepiej rozumieć kłopoty swoich dzieci

 • słuchać, aby dzieci chętniej mówiły o swoich ważnych sprawach

 • eliminować niepożądane zachowania

 • uczyć dziecko przestrzegania umów i zasad

i są gotowi poświęcić temu 2 godziny tygodniowo x 8 spotkań.

Aktywności wspierające integrację sensoryczną dzieci w wieku przedszkolnym - webinar

Webinar dla rodziców zainteresowanych procesami integracji sensorycznej, w szczególności tematyką wspierania dziecka przedszkolnego w rozwoju integracji sensorycznej

Adresaci:

rodzice dzieci przedszkolnych z rejonu Poradni

Cel zajęć:

 • Przybliżenie tematyki integracji sensorycznej

 • Przedstawienie aktywności wspierających rozwój integracji sensorycznej dzieci przedszkolnych w warunkach domowych

Prowadzący: Elżbieta Kowalska – psycholog, terapeuta SI

Forma realizacji: 18.11.2021 r., czwartek, w godzinach 15.00 – 16.30, webinar na platformie internetowej