Rejon

PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 19, ul. Śniadeckich 12 — mgr O. Graf

Przedszkole nr 20, ul. Sempołowskiej 4 — mgr O. Graf

Przedszkole nr 21, ul. Marszałkowska 27 — mgr J. Frątczak-Garbowicz

Przedszkole nr 23, ul. Czerniakowska 128 — mgr P. Kwaśniewska

Przedszkole nr 25, ul. Boya Żeleńskiego 4a — mgr E. Kowalska

Przedszkole nr 26, ul. Nowowiejska 1/3 — mgr J. Zapalska-Brud

Przedszkole nr 31, ul. Krucza 19 — mgr A. Wojna

Przedszkole nr 32, ul. Nowogrodzka 17 — mgr J. Zapalska-Brud

Przedszkole nr 33, ul. Wilcza 63 — mgr J. Zapalska-Brud

Przedszkole nr 34, ul. Emilii Plater 25 — mgr A. Wojna

Przedszkole nr 42, ul. Agrykola 9 — mgr A. Wojna

Przedszkole nr 82, ul. Natolińska 2 — mgr J. Frątczak-Garbowicz

Przedszkole nr 129, ul. Jazdów 10b — mgr P. Kwaśniewska

Integracyjne Przedszkole Niepubliczne "Zielony Latawiec", ul. Czerniakowska 161 — mgr O. Graf

Niepubliczne Przedszkole Politechniki Warszawskiej „Bobotechnika”, ul. Waryńskiego 8 — mgr O. Graf

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wilcza 53 — mgr M. Rudnicka

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Górnośląska 45 - klasy I-VIII — mgr A. Smułkowska

Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sempołowskiej 4 - klasy I-VIII — mgr M. Smułkowska

Szkoła Podstawowa nr 203, ul. ks. Skorupki 8 - klasy I-VIII — mgr B. Kubalska

Instytut Głuchoniemych, Plac Trzech Krzyży 4/6 - mgr K.Mazur


Prywatne Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny, ul. Piękna 24 — mgr J. Frątczak-Garbowicz

Szkoła Podstawowa Bullerbyn, Al. Wyzwolenia 7 — mgr M.Werwicka

Szkoła Podstawowa Ronja, Al. Wyzwolenia 7 — mgr M. Werwicka

Szkoła Podstawowa Montessori, ul. Szwoleżerów 4 — mgr A. Smułkowska

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Liceum nr II im. St. Batorego, ul. Myśliwiecka 6 — mgr A. Biernacka

Liceum nr V im. J. Poniatowskiego, ul. Nowolipie 8 — mgr K. Mazur

Liceum nr IX im. K.Hoffmanowej, ul. Hoża 88 — mgr M. Rudnicka

Liceum nr XXVII im. T. Czackiego, ul. Polna 5 — mgr M. Smułkowska

Liceum nr LXVII im. J. Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Mokotowska 16/20 — mgr M. Wargacka

Liceum nr LXXV im. J.Sobieskiego, ul. Czerniakowska 128 — mgr M. Wargacka

Technikum Kinematograficzno-Komputerowe, ul. Polna 7 — mgr A. Topolewska

Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Poznańska 6 — mgr A. Topolewska

Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Noakowskiego 6 — mgr A. Biernacka

Instytut Głuchoniemych, Plac Trzech Krzyży 4/6 - mgr K.Mazur


Prywatne Liceum im. C. Plater-Zyberkówny, ul. Piękna 24 — mgr J. Frątczak-Garbowicz

Liceum ASTRID, Al. Wyzwolenia 7 — mgr M. Werwicka

Społeczne LO nr 2 STO, ul. Nowowiejska 5 — mgr A. Biernacka

Bednarska Szkoła Realna, ul. Kawalerii 5 — mgr M. Werwicka