Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11

00-024 Warszawa,

Al. Jerozolimskie 30 lok. 5 - III p.

tel.: 22 825 18 15 lub 22 825 74 52

fax: 22 825 74 56

e-mail: sekretariat@poradnia11.waw.pl

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 11

Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
/PPP11-Warszawa/SkrytkaESP


Wizyty prosimy umawiać telefonicznie

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

sobota 8:00 - 14:00

UWAGA! Codziennie w godzinach 13-14 Poradnia jest NIECZYNNA (przerwa dezynfekcyjna)

NIP: 5262836972 REGON: 000838186

W sprawie wydawania orzeczenia lub opinii, czy informacji rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń powinien skontaktować się z psychologiem - pracownikiem Poradni opiekującym się placówką, do której uczęszcza dziecko (na spotkanie należy umówić się telefonicznie).

Umawiając się, warto pamiętać, że jeśli dziecko było pod opieką innej poradni, konieczne będzie przeniesienie dokumentacji. W tym celu należy nawiązać kontakt z poprzednią poradnią i wypełnić wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do naszej poradni.