O poradni‎ > ‎Oferta‎ > ‎

Zajęcia Grupowe

Zajęcia grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego:


Logorytmika  

Opis:
połączenie terapii logopedycznej z zabawami ruchowo – muzycznymi stymulującymi koordynację wzrokowo –ruchowo – słuchową. Podczas zajęć dzieci ćwiczą m.in.: pamięć słowną, koncentrację uwagi, usprawniają dużą i małą motorykę, poszerzają zakres słownictwa biernego i czynnego, rytmizują.

Adresaci: Dzieci od 3 do 4 roku życia wraz z rodzicami, w tym:

 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci z zaburzeniami słuchu,
 • dzieci z niepłynnością mowy (jąkanie),
 • dzieci z deficytem uwagi słuchowej (w tym reakcjami na polecenia słowne),
 • dzieci z potrzebą wsparcia rozwoju mowy,
 • dzieci nieśmiałe, wycofane,
 • dzieci z problemami planowania ruchu,

Cele główne: 
 • usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy,
 • uwrażliwienie dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku,
 • rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchu,
 • wyrabianie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni,
 • kształtowanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętność współdziałania w grupie,
 • rozwój sfery poznawczej i emocjonalnej.

Forma realizacji:

 • cykl 8 spotkań realizowanych jako zajęcia grupowe, raz w tygodniu w wymiarze 40 minut (forma terapii krótkoterminowej) w czwartki godz. 17:00
Prowadzący: Ewa Bombol – neurologopeda
Najbliższy termin rozpoczęcia nowych grup: 5 października 2017 r.
Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11 (zapisy trwają)

Warsztaty z profilaktyki logopedycznej

Jak stymulować rozwój mowy małego dziecka?
Jak bawiąc się z dzieckiem usprawniać jego narządy mowy?

Drodzy rodzice trzylatków
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką stymulowania rozwoju mowy małego dziecka na jednorazowe warsztaty z profilaktyki logopedycznej

Warsztaty dla rodziców dzieci trzyletnich prowadzone na terenie poradni przez logopedów.  

prowadzący zajęcia: Magdalena Fiutowska

Zapisy telefoniczne: tel. (22) 825 18 15, (22) 825 74 52

termin zajęć: soboty godz. 10:00 - raz w miesiącu

pierwsze spotkanie 22 października 2016 r. (zapisy trwają)

Liczba miejsc ograniczona


Warsztaty dla Rodziców
rozwijające

"Umiejętności wychowawcze


Zapraszamy Rodziców którzy chcą:

 

 • poprawić komunikację w swojej rodzinie – lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi;
 • czuć więcej zadowolenia z bycia rodzicem;
 • przeciwdziałać zachowaniom agresji słownej i bezpośredniej;
 • uczyć swoje dziecko rozwiązywania problemowych sytuacji i umieć je wspierać
 • lepiej motywować je do pracy;
 • lepiej rozumieć kłopoty swoich dzieci;
 • słuchać tak, aby dzieci chętniej mówiły o swoich ważnych sprawach;
 • eliminować niepożądane zachowania;
 • uczyć dziecko przestrzegania umów i zasad

 

i są gotowi poświęcić temu 2 godziny tygodniowo x 8 spotkań.
 
Warsztaty zaczynają się w marcu oraz październiku
zajęcia są w każdą środę w godz 17.00 - 19.00

 

Zapisy oraz dodatkowe informacje: 22 825 18 15 – sekretariat poradni (Zapisy trwają)

Trening Twórczego Myślenia

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzone na Terenie Poradni.

Celem treningu twórczego myślenia jest poznanie i praktyczne przećwiczenie określonych technik
i procedur pozwalających na jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału intelektualnego każdego człowieka.

Efekty:
 • Poznanie w praktyce technik twórczości;
 • Stworzenie inspiracji do budowania indywidualnych projektów w ramach szkolnej edukacji;
 • Możliwość przenoszenia poznanych technik do realnych sytuacji życiowych uczestników treningu;
 • Zmiana sposobu patrzenia przez uczestników na problemy i swoje możliwości ich rozwiązywania.
 • Poznanie własnych możliwości w zakresie rozwiązywania problemów technikami twórczymi.

Czas trwania – w zależności od potrzeb uczestników, od 3-ch do 30-u godzin;

Liczebność grupy – 8 - 15 osób.

Prowadząca: Agata Wojna

Zapisy telefoniczne: tel.: 22 825 18 15; 22 825 74 52 - sekretariat Poradni


Trening Efektywnej Nauki

Zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzone na Terenie Poradni.

Trening jest prowadzony indywidualnie lub w małych grupach.

Cele treningu:
 • Poznanie i przećwiczenie technik zapamiętywania.
 • Poznanie i przećwiczenie technik szybkiego czytania.
 • Poznanie metod odblokowywania i pobudzania półkuli mózgu.

Prowadząca: Agnieszka Kreczunowicz

Czas trwania: 10 cotygodniowych spotkań po 50 minut.
Najbliższy cykl zajęć rozpoczyna się we wrześniu 2016

Zapisy telefoniczne: tel.: 22 825 18 15; 22 825 74 52 - sekretariat Poradni


Trening Czytania ze zrozumieniem

Zajęcia dla uczniów gimnazjum ze zdiagnozowanymi trudnościami specyficznymi w postaci dysleksji.

Tematyka spotkań:
 • techniki i metody poprawiające koncentrację,
 • trening pracy z tekstem oparty na modyfikacji metody „mapy myśli”.

Prowadząca: Joanna Basaj

Czas trwania: 10 cotygodniowych spotkań po 50 minut.
termin: czwartki godz 17:00

zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 (koniec zapisów)

Zapisy telefoniczne: tel.: 22 825 18 15; 22 825 74 52 - sekretariat Poradni


Zajęcia grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego: 

Wybieramy nową szkołę

Zajęcia dla uczniów gimnazjum prowadzone na terenie szkoły. Mają one na celu podniesienie świadomości uczniów odnośnie wyboru dalszego kształcenia.

Tematy zajęć:
 • Co jest ważne przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Określenie obszarów zainteresowań.
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne.

Góra strony

Moja kariera, moja przyszłość

Zajęcia dla uczniów klas przedostatnich i ostatnich szkół ponadgimnazjalnych prowadzone
na Terenie Poradn
i Psychologiczno- Pedagogicznej nr 11.

Mają na celu wsparcie młodzieży w wyborze dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

Tematy zajęć:

 • Określenie mocnych stron , zainteresowań, cech osobowości, temperamentu i uzdolnień potrzebnych do wyboru zawodu.
 • Wymagania dotyczące zawodów, profile zawodowe.
 • Jak odnaleźć się na rynku pracy, na czym polega rozmowa kwalifikacyjna.

Czas trwania zajęć: 4 spotkania po 2 godziny zegarowe.

W celu ustalenia terminu zajęć proszę się kontaktować pod nr tel.: 22 825 18 15


Góra strony

Grupa wsparcia dla nauczycieli i specjalistów pracujących
w szkołach z terenu działania PPP nr 11 w Warszawie

Cel spotkań: Wzbogacanie warsztatu umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce – uczenie wielozmysłowe, mnemotechniki w nauczaniu - warsztat pracy.
 • Termin spotkania 24.10.2016. godz. 15.00. Termin przyjmowania zgłoszeń do 14. 10.2016.
 • Uczeń z trudnościami w nauce matematyki. Termin spotkania 28.11.2016. Zgłoszenia przyjmowane są do 18.11.2016.
 • Uczeń z Zespołem Aspergera. Termin 30.01.2017. Zgłoszenia do 20.01.2017.
 • Uczeń z uogólnionymi trudnościami w nauce ( z obniżonymi możliwościami intelektualnymi). Termin spotkania 27.03.2017. Zgłoszenia do 17.03.2017.
 • Uczeń z depresją. Termin spotkania 25.05.2017. Zgłoszenia do 19.05.2017.

Tematy spotkań są propozycją. Istnieje otwartość na potrzeby Państwa w zakresie zagadnień
do omówienia.

Czas trwania: 15.00- 17.00

Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Poradni, nr telefonu 22 825 18 15,
adres email  poradnia11@onet.pl (Zapisy trwają)

Koordynatorzy: Joanna Basaj, Agnieszka Uszyńska.

Góra strony