O poradni‎ > ‎Oferta‎ > ‎

Zajęcia Grupowe

r
LP Temat zajęć Liczba spotkań, częstotliwość adresat /dla kogo sposób rekrutacji prowadzący orientacyjny początek zajęć
1
Logorytmika

cykl 10 spotkań, 1 spotkanie w tygodniu,
w każdą środę
o 17:00

3-4 latki z rodzicami z zaburzeniami słuchu i mowy

sekretariat poradni

Ewa Bombol – neurologopeda

Styczeń 2019 r.
2 Warsztaty Profilaktyki Logopedycznej
3 spotkania 
rodzice
i przedszkolaki z grupy trzylatków
Informacja na tablicy w przedszkolu, zapisy w sekretariacie Magda Fiutowska – logopeda od 20 października
2018 r.
3 Trening słuchowy dla dzieci 6-, 7-letnich
z nieukończonym rozwojem mowy
8 spotkań w każdą środę o godzinie 16:00 uczniowie klas: ,,0" i ,,1" Zapisy u logopedy prowadzącegoEwa Marchwiak - neurologopedaod 10.10.2018 r.
4
Zajęcia wspomagające rozwój motoryki
dużej i małej

1 spotkanie w tygodniu po 50 minut, w każdy piątek o godzinie 14:00

dzieci 5- i 6-letnie

sekretariat poradni

Anna Korczyńska-Witczak, pedagog
I cykl zajęć:
od 05.10.18 r. do 15.02.19 r.
II cykl zajęć: od 22.02.19 r. do 14.06.19 r.
5 Warsztaty wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dziecka wg metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
3 spotkania grupowe po
70-90min. w soboty
o godzinie 10:00

dzieci w wieku 4-7 lat wraz z rodzicami

sekretariat poradni

Joanna Frątczak-Garbowicz – psycholog, Ewa Bombol – neurologopeda

terminy spotkań:
16.03.2019 r.
23.03.19 r.
06.04.19 r.
6.Warsztaty dla dzieci
z zaburzeniami płynności mówienia

----------------

uczniowie klas I-III
i IV-VI 
z zaburzeniami płynności mówienia

Zapisy u prowadzących warsztaty - liczba miejsc jest ograniczona

Ewa Marchwiak - neurologopeda
Olga Graf - psycholog

od II semestru roku szkolnego 2018/2019
7.
Zajęcia grafomotoryczne

1 spotkanie w tygodniu po 50 minut w każdy piątek
o godzinie:15:00

uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

sekretariat poradni

Anna Korczyńska-Witczak, pedagog
I cykl zajęć:
od 05.10.18 r. do 15.02.19 r.
II cykl zajęć: 
od 22.02.19 r. do 14.06.19 r.
8
Grupa terapeutyczno -rozwojowa

1 raz w tygodniu po 50 minut w każdy czwartek w godzinach 16:40-17:30

uczniowie klas 
VII i VIII 
szkoły podstawowej 
z problemami emocjonalnymi 

sekretariat poradni

Paulina Kwaśniewska - psycholog Beata Kubalska - psycholog

od października 2018 roku do czerwca 2019 roku
9.Warsztaty psychoedukacyjne 
z doradztwa zawodowego 
„Ja a rynek pracy”.

Propozycja: 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne realizacja na terenie szkoły (według potrzeb na bieżąco)

uczniowie technikum/liceum

zapis u psychologa opiekującego się placówką, zgłoszenie w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u osoby prowadzącej

Agnieszka Topolewska psycholog, doradca zawodowy

od października 2018 roku
10Warsztaty psychoedukacyjne 
z doradztwa zawodowego 
„Przed wyborem”.
Propozycja: 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne realizacja na terenie szkoły (według potrzeb na bieżąco)uczniowie klas VIII SP 
oraz
uczniowie  III klasy gimnazjum
zapis u psychologa opiekującego się placówką, zgłoszenie w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u osoby prowadzącejAgnieszka Topolewska psycholog, doradca zawodowyod października 2018 roku
11
Warsztaty technik radzenia sobie 
ze stresem8 spotkań, 1 raz w tygodniu po 50 minut, w każdy czwartek o godzinie 18:00

uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum
I  semestr
uczniowie liceum/technikum
- II semestr

zapis przez psychologa opiekującego się placówką, na listę osób oczekujących 
(w sekretariacie Poradni), uczestnicy będą poinformowani przez prowadzącą o terminie rozpoczęcia zajęć.

Agnieszka Kreczunowicz - pedagog, Magdalena Fiutowska - logopeda

październik 2018 roku, po zebraniu grupy
12
Warsztaty technik uczenia się

10 spotkań, 1 raz
w tygodniu po 50 minut
klasy IV-VI: w środy,
klasy VII-VIII, III gimnazjum: w czwartki, do wyboru godzina 14:00 lub 15:00
liceum/technikum:
w czwartki, do wyboru 16:00 lub 17:00


dzieci z trudnościami w uczeniu się, klasy IV- VIII szkół podstawowych, III klasy gimnazjum, liceum/technikum

zapis przez psychologa opiekującego się placówką, na listę osób oczekujących
(w sekretariacie Poradni), uczestnicy będą poinformowani przez prowadzącą o terminie rozpoczęcia zajęć.

klasy IV-VI - Agata Wojna - psycholog,
klasy VII/VIII,
III gimnazjum, liceum/technikum -
Agnieszka Kreczunowicz - pedagog

październik 2018 roku, po zebraniu grupy

13
 Ortografia
w mnemotechnikach
 – zajęcia warsztatowe

cykl 15 spotkań warsztatowych, 1 raz w tygodniu po 50 minut
w każdy wtorek o godzinie 15:00

uczniowie
z trudnościami
w uczeniu się ortografii, klasy
IV-VIII oraz uczniowie
III klasy gimnazjum

zapis przez psychologa opiekującego się placówką na listę osób oczekujących 
(w sekretariacie Poradni) uczestnicy będą poinformowani przez prowadzącą o terminie rozpoczęcia zajęć

Agnieszka Kreczunowicz - pedagog

październik 2018 roku, po zebraniu grupy
14
Trening relaksacyjny

6 spotkań, 1 raz
w tygodniu, w każdy wtorek w godzinach: 16:30 - 17:45

uczniowie klas IV – VIII

sekretariat poradni

Milena Smułkowska - psycholog Joanna Zapalska–Brud – psycholog

II semestr - kwiecień    2019  r.                                           

       
       
       
       
      
Warsztaty dla Rodziców rozwijające


"Umiejętności wychowawcze


Zapraszamy Rodziców którzy chcą:

 

 • poprawić komunikację w swojej rodzinie – lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi;
 • czuć więcej zadowolenia z bycia rodzicem;
 • przeciwdziałać zachowaniom agresji słownej i bezpośredniej;
 • uczyć swoje dziecko rozwiązywania problemowych sytuacji i umieć je wspierać
 • lepiej motywować je do pracy;
 • lepiej rozumieć kłopoty swoich dzieci;
 • słuchać tak, aby dzieci chętniej mówiły o swoich ważnych sprawach;
 • eliminować niepożądane zachowania;
 • uczyć dziecko przestrzegania umów i zasad

 

i są gotowi poświęcić temu 2 godziny tygodniowo x 8 spotkań.
 
Warsztaty zaczynają się w marcu oraz październiku
zajęcia są w każdą środę w godz 17.00 - 19.00

 

Zapisy oraz dodatkowe informacje: 22 825 18 15 – sekretariat poradni (Zapisy trwają)
Trening Efektywnej Nauki

Zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzone na Terenie Poradni.

Trening jest prowadzony indywidualnie lub w małych grupach.

Cele treningu:
 • Poznanie i przećwiczenie technik zapamiętywania.
 • Poznanie i przećwiczenie technik szybkiego czytania.
 • Poznanie metod odblokowywania i pobudzania półkuli mózgu.