O poradni‎ > ‎Oferta‎ > ‎

Zajęcia Grupowe

LP Temat zajęć Liczba spotkań, częstotliwość adresat /dla kogo sposób rekrutacji prowadzący orientacyjny początek zajęć
1 Logorytmika 8 spotkań, 1x tyg (czwartki 17:00) 3-4 latki z rodzicami z zaburzeniami słuchu i mowy sekretariat poradni Ewa Bombol – neurologopeda II grupa od 01.02.2018 r.
2 Profilaktyka logopedyczna 3 spotkania 1x w miesiącu w sobotę Rodzice i przedszkolaki z grupy trzylatków Informacja na tablicy w przedszkolu, zapisy w sekretariacie Magda Fiutowska – logopeda od października
3 Warsztaty wspomagające rozwój społeczno – emocjonalny
„Karuzela emocji”
14 spotkań wtorki 16.30 Przedszkolaki, 5-6 lat zapisy na konsultacje w sekretariacie Joanna Łojko – psycholog, Joanna Zapalska-Brud – psycholog od października
4 Zajęcia wspomagające rozwój motoryki
dużej i małej
1 spotkanie w tygodniu 5-6 latki sekretariat poradni Anna Korczyńska-Witczak, pedagog od października (06.10)
5 Warsztaty wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dziecka wg metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne 3 spotkania grupowe po 70-90min. - soboty dzieci w wieku 4-7 lat wraz z rodzicami sekretariat poradni Joanna Frątczak-Garbowicz – psycholog, Ewa Bombol – neurologopeda II edycja:
10, 17 lutego,
10 marca 2018 r.
6 Trening podstawowych funkcji słuchowych dla dzieci z problemami otolaryngologicznymi 8 spotkań, 1x tyg dzieci z problemami otolaryngologicznymi: po drenażu uszu, usunięciu trzeciego migdałka konsultacje z logopedą poradni Ewa Marchwiak- neurologopeda X-17
7 „Spotkania z szumkami” 10 spotkań 1x w tygodniu Uczniowie kl.”0” szkół podstawowych z nieukończonym rozwojem artykulacji Zapisy w sekretariacie po wcześniejszej diagnozie u logopedy w szkole lub w poradni Magda Fiutowska – logopeda październik - grudzień
8 Zajęcia grafomotoryczne 1 spotkanie w tygodniu klasy I-III SP sekretariat poradni Anna Korczyńska-Witczak, pedagog od października
9 Warsztaty wspierające rozwój kompetencji społecznych
(z elementami TUS)
10 spotkań 1x w tygodniu na terenie szkoły uczniowie klas I – II SP rodzice po konsultacji z psychologiem - Joanna Celmer psycholog, Ewa Bombol neurologopeda środy na terenie
SP 203 I semestr
10 Warsztaty dla dzieci
z niepłynnością mówienia
12 spotkań, 1x tyg. dzieci z zaburzeniami płynności mówienia, kl.I-III; IV-VI konsultacje z logopedą poradni Ewa Marchwiak- neurologopeda Olga Graf- psycholog II semestr
11 Grupa terapeutyczno -rozwojowa cały rok szkolny 1x tyg dzieci z problemami emocjonalnymi szkoła podstawowa klasy IV-VII zapisy u psychologa prowadzącego grupę Paulina Kwaśniewska – psycholog Beata Kubalska – psycholog Od 5 października
12 Warsztaty technik uczenia się 10 spotkań, 1x tyg dzieci z trudnościami w uczeniu się, klasy IV-VII, gimnazjum, liceum zapis przez psychologa opiekującego się placówką, na listę oczekujących w sekretariacie Poradni klasy IV-VI - Agata Wojna - psycholog, klasy VII/II, III gimnazjum i liceum - Agnieszka Kreczunowicz - pedagog kolejna tura zajęć LUTY 2018
13 Mnemotechniki w ortografii – zajęcia warsztatowe 15 spotkań, 1x tyg dzieci z trudnościami w uczeniu się ortografii, klasy IV-VII, gimnazjum zapis przez psychologa opiekującego się placówką, na listę oczekujących w sekretariacie Poradni Agnieszka Kreczunowicz - pedagog koniec września/październik - po zebraniu grupy
14 Trening relaksacyjny 6 spotkań uczniowie klas IV – VII sekretariat poradni Milena Smułkowska i Joanna Zapalska – Brud – psycholożki II semestr
15 Warsztaty psychoedukacyjne
z doradztwa zawodowego
„Przed wyborem”.
Propozycja: 1x2h lekcyjne realizacja na terenie szkoły (według potrzeb na bieżąco) uczniowie gimnazjum zapis u psychologa opiekującego się placówką, zgłoszenie w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u osoby prowadzącej Agnieszka Topolewska psycholog, doradca zawodowy od października
16 Grupa psychoedukacyjna „Emocje – wróg,
czy przyjaciel”
10 spotkań 1x w tygodniu po 1,5 godziny młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z orzeczeniami o indywidualnym nauczaniu sekretariat poradni Katarzyna Mazur, Joanna Basaj od października
17 trening czytania ze zrozumieniem 8 spotkań, 1x tyg. gimnazjaliści ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową sekretariat poradni Joanna Basaj od października
18 Warsztaty psychoedukacyjne
z doradztwa zawodowego
„Ja a rynek pracy”.
Propozycja: 1x2h lekcyjne realizacja na terenie szkoły (według potrzeb na bieżąco) uczniowie technikum/liceum zapis u psychologa opiekującego się placówką, zgłoszenie w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u osoby prowadzącej Agnieszka Topolewska psycholog, doradca zawodowy od października
19 Warsztaty technik radzenia sobie
ze stresem
8 spotkań, 1x tyg uczniowie liceum/technikum zapis przez psychologa opiekującego się placówką, na listę oczekujących w sekretariacie Poradni Agnieszka Kreczunowicz - pedagog, Magdalena Fiutowska - logopeda październik, po zebraniu grupy


20 Warsztaty wspierające rozwój kompetencji społecznych (z elementami TUS) 10 spotkań 1x w tygodniu na terenie szkoły uczniowie klas I – II SP rodzice po konsultacji z psychologiem - Joanna Celmer psycholog, Ewa Bombol neurologopeda środy na terenie SP 203
I semestr


Zajęcia logopedyczne

Warsztaty dla rodziców – „Umiejętności wychowawcze”

Warsztaty dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego:

Zajęcia dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli i logopedów pracujących w przedszkolach

Temat zajęć sposób rekrutacji prowadzący termin spotkania
Logorytmika – zabawy logopedyczne z ruchem
i muzyką
do 4 października w Sekretariacie PPP11 Ewa Bombol – neurologopeda, muzykoterapeuta, logorytmik 06.10.2017 r. godz. 14:00

Sieć dla nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach oświatowych na terenie działania PPP nr 11

LP Temat zajęć sposób rekrutacji prowadzący termin spotkania
1 „Witaj siódma klaso!” – praca z uczniem klasy VII szkoły podstawowej sekretariat poradni
Tel. 228251815 lub
e-mail: sieci@poradnia11.waw.pl
Monika Werwicka 16.10.2017 poniedziałek godz. 15-17
2 Uczeń z Zespołem Aspergera Monika Robakiewicz 20.11.2017
3 Warsztaty emisji głosu dla nauczycieli (dwa warsztaty) Magdalena Fiutowska 27.11.2017. i 11.12.2017.
4 Praca z trudnym rodzicem w szkole. Ewa Maksymowska 8.01.2018.
5 Techniki radzenia sobie ze stresem w pracy z dziećmi – trening relaksacyjny Agnieszka Kreczunowicz 12.03.2018.
6 Rozwój psychoseksualności dziecka. J. Zapalska-Brud, J. Frątczak-Garbowicz 23.04.2018

Logorytmika

Opis:
połączenie terapii logopedycznej z zabawami ruchowo – muzycznymi stymulującymi koordynację wzrokowo –ruchowo – słuchową. Podczas zajęć dzieci ćwiczą m.in.: pamięć słowną, koncentrację uwagi, usprawniają dużą i małą motorykę, poszerzają zakres słownictwa biernego i czynnego, rytmizują.

Adresaci: Dzieci od 3 do 4 roku życia wraz z rodzicami, w tym:

 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci z zaburzeniami słuchu,
 • dzieci z niepłynnością mowy (jąkanie),
 • dzieci z deficytem uwagi słuchowej (w tym reakcjami na polecenia słowne),
 • dzieci z potrzebą wsparcia rozwoju mowy,
 • dzieci nieśmiałe, wycofane,
 • dzieci z problemami planowania ruchu,

Cele główne: 
 • usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy,
 • uwrażliwienie dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku,
 • rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchu,
 • wyrabianie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni,
 • kształtowanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętność współdziałania w grupie,
 • rozwój sfery poznawczej i emocjonalnej.

Forma realizacji:

 • cykl 8 spotkań realizowanych jako zajęcia grupowe, raz w tygodniu w wymiarze 40 minut (forma terapii krótkoterminowej) w czwartki godz. 17:00
Prowadzący: Ewa Bombol – neurologopeda
Najbliższy termin rozpoczęcia nowych grup: 1 lutego 2018 r.
Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11 (zapisy trwają)

Warsztaty z profilaktyki logopedycznej

Jak stymulować rozwój mowy małego dziecka?
Jak bawiąc się z dzieckiem usprawniać jego narządy mowy?

Drodzy rodzice trzylatków
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką stymulowania rozwoju mowy małego dziecka na jednorazowe warsztaty z profilaktyki logopedycznej

Warsztaty dla rodziców dzieci trzyletnich prowadzone na terenie poradni przez logopedów.  

prowadzący zajęcia: Magdalena Fiutowska

Zapisy telefoniczne: tel. (22) 825 18 15, (22) 825 74 52

termin zajęć: soboty godz. 10:00 - raz w miesiącu

pierwsze spotkanie 22 października 2016 r. (zapisy trwają)

Liczba miejsc ograniczona


Warsztaty dla Rodziców
rozwijające

"Umiejętności wychowawcze


Zapraszamy Rodziców którzy chcą:

 

 • poprawić komunikację w swojej rodzinie – lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi;
 • czuć więcej zadowolenia z bycia rodzicem;
 • przeciwdziałać zachowaniom agresji słownej i bezpośredniej;
 • uczyć swoje dziecko rozwiązywania problemowych sytuacji i umieć je wspierać
 • lepiej motywować je do pracy;
 • lepiej rozumieć kłopoty swoich dzieci;
 • słuchać tak, aby dzieci chętniej mówiły o swoich ważnych sprawach;
 • eliminować niepożądane zachowania;
 • uczyć dziecko przestrzegania umów i zasad

 

i są gotowi poświęcić temu 2 godziny tygodniowo x 8 spotkań.
 
Warsztaty zaczynają się w marcu oraz październiku
zajęcia są w każdą środę w godz 17.00 - 19.00

 

Zapisy oraz dodatkowe informacje: 22 825 18 15 – sekretariat poradni (Zapisy trwają)

Trening Twórczego Myślenia

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzone na Terenie Poradni.

Celem treningu twórczego myślenia jest poznanie i praktyczne przećwiczenie określonych technik
i procedur pozwalających na jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału intelektualnego każdego człowieka.

Efekty:
 • Poznanie w praktyce technik twórczości;
 • Stworzenie inspiracji do budowania indywidualnych projektów w ramach szkolnej edukacji;
 • Możliwość przenoszenia poznanych technik do realnych sytuacji życiowych uczestników treningu;
 • Zmiana sposobu patrzenia przez uczestników na problemy i swoje możliwości ich rozwiązywania.
 • Poznanie własnych możliwości w zakresie rozwiązywania problemów technikami twórczymi.

Czas trwania – w zależności od potrzeb uczestników, od 3-ch do 30-u godzin;

Liczebność grupy – 8 - 15 osób.

Prowadząca: Agata Wojna

Zapisy telefoniczne: tel.: 22 825 18 15; 22 825 74 52 - sekretariat Poradni


Trening Efektywnej Nauki

Zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzone na Terenie Poradni.

Trening jest prowadzony indywidualnie lub w małych grupach.

Cele treningu:
 • Poznanie i przećwiczenie technik zapamiętywania.
 • Poznanie i przećwiczenie technik szybkiego czytania.
 • Poznanie metod odblokowywania i pobudzania półkuli mózgu.

Prowadząca: Agnieszka Kreczunowicz

Czas trwania: 10 cotygodniowych spotkań po 50 minut.
Najbliższy cykl zajęć rozpoczyna się w lutym 2018

Zapisy telefoniczne: tel.: 22 825 18 15; 22 825 74 52 - sekretariat Poradni


Trening Czytania ze zrozumieniem

Zajęcia dla uczniów gimnazjum ze zdiagnozowanymi trudnościami specyficznymi w postaci dysleksji.

Tematyka spotkań:
 • techniki i metody poprawiające koncentrację,
 • trening pracy z tekstem oparty na modyfikacji metody „mapy myśli”.

Prowadząca: Joanna Basaj

Czas trwania: 10 cotygodniowych spotkań po 50 minut.
termin: czwartki godz 17:00

zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 (koniec zapisów)

Zapisy telefoniczne: tel.: 22 825 18 15; 22 825 74 52 - sekretariat Poradni


Zajęcia grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego: 

Wybieramy nową szkołę

Zajęcia dla uczniów gimnazjum prowadzone na terenie szkoły. Mają one na celu podniesienie świadomości uczniów odnośnie wyboru dalszego kształcenia.

Tematy zajęć:
 • Co jest ważne przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Określenie obszarów zainteresowań.
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne.

Góra strony

Moja kariera, moja przyszłość

Zajęcia dla uczniów klas przedostatnich i ostatnich szkół ponadgimnazjalnych prowadzone
na Terenie Poradn
i Psychologiczno- Pedagogicznej nr 11.

Mają na celu wsparcie młodzieży w wyborze dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

Tematy zajęć:

 • Określenie mocnych stron , zainteresowań, cech osobowości, temperamentu i uzdolnień potrzebnych do wyboru zawodu.
 • Wymagania dotyczące zawodów, profile zawodowe.
 • Jak odnaleźć się na rynku pracy, na czym polega rozmowa kwalifikacyjna.

Czas trwania zajęć: 4 spotkania po 2 godziny zegarowe.

W celu ustalenia terminu zajęć proszę się kontaktować pod nr tel.: 22 825 18 15


Góra strony

Grupa wsparcia dla nauczycieli i specjalistów pracujących
w szkołach z terenu działania PPP nr 11 w Warszawie

Cel spotkań: Wzbogacanie warsztatu umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce – uczenie wielozmysłowe, mnemotechniki w nauczaniu - warsztat pracy.
 • Termin spotkania 24.10.2016. godz. 15.00. Termin przyjmowania zgłoszeń do 14. 10.2016.
 • Uczeń z trudnościami w nauce matematyki. Termin spotkania 28.11.2016. Zgłoszenia przyjmowane są do 18.11.2016.
 • Uczeń z Zespołem Aspergera. Termin 30.01.2017. Zgłoszenia do 20.01.2017.
 • Uczeń z uogólnionymi trudnościami w nauce ( z obniżonymi możliwościami intelektualnymi). Termin spotkania 27.03.2017. Zgłoszenia do 17.03.2017.
 • Uczeń z depresją. Termin spotkania 25.05.2017. Zgłoszenia do 19.05.2017.

Tematy spotkań są propozycją. Istnieje otwartość na potrzeby Państwa w zakresie zagadnień
do omówienia.

Czas trwania: 15.00- 17.00

Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Poradni, nr telefonu 22 825 18 15,
adres email  poradnia11@onet.pl (Zapisy trwają)

Koordynatorzy: Joanna Basaj, Agnieszka Uszyńska.

Góra strony