Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11

00-024 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 30 lok. 5 - III p.

tel.: 22 825 18 15
tel./fax: 825 74 52


e-mail: sekretariat@poradnia11.waw.pl

Wizyty prosimy umawiać telefonicznie

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek - piątek     8:00 - 19:00
                          sobota     9:00 - 14:00


NIP: 5262836972 REGON: 000838186


W sprawie wydawania orzeczenia lub opinii, czy informacji rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń powinien skontaktować się z psychologiem - pracownikiem Poradni opiekującym się placówką, do której uczęszcza dziecko (na spotkanie najlepiej umówić się telefonicznie).

Umawiając się, warto pamiętać, że jeśli dziecko było pod opieką innej poradni, konieczne będzie przeniesienie dokumentacji. W tym celu należy nawiązać kontakt z poprzednią poradnią i wypełnić wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do naszej poradni.Aleje Jerozolimskie 30 - mapa